O nás

Historie StopStavu:

Myšlenka vzniku portálu StopStav.cz vznikla na jaře 2010 ve firmě SMILEK elektro, s.r.o. jako reakce majitele firmy na stav pohledávek firmy. V té době se firma SMILEK elektro s.r.o. jako regionální velkoobchodní prodejce elektromateriálu pohybovala díky dlužníkům na hranici přežití. Stav nedobytných pohledávek ve firmě překročil únosnou mez a firma díky druhotné platební neschopnosti následně padla.

S tím se ale majitel firmy, René Smilek, nehodlal smířit a rozhodl se pokusit o nemožné - přesvědčit majitele a ředitele největších velkoobchodů v oboru elektromateriálu v ČR o nutnosti a prospěšnosti systému, který by navzdory tvrdému konkurenčnímu boji předával informace o neplatičích velkoobchodu ostatním konkurentům. Po prvních měsících programování a vyjednávání se zdálo, že jde o marný boj. Vše se změnilo v listopadu 2010, kdy se vstupem a tím i startem projektu StopStav.cz souhlasila většina velkoobchodů sdružených v organizaci SEV.

V průběhu roku 2011 postupně přistupovaly do StopStavu další firmy z oboru velkoobchodu elektro.

Po roce byl projekt vyhodnocen jako jednoznačný přínos pro monitoring neplatičů v jednotlivých firmách napříč všemi uživateli StopStavu a následně byly zahájeny práce na rozšiřování služeb.

V průběhu let 2011 - 2013 bylo do původního jednoduchého systému zapracováno několik dalších funkcí - monitoring insolvenčního rejstříku, registru nesolventních plátců DPH, hlídání vlastních kontaktů mezi dlužníky konkurence, historie dluhů a mnoho dalších drobných "vychytávek".

Rok 2014 se nesl ve znamení velkých změn:

- portál převzala nově vzniklá společnost StopStav CZ s.r.o.
- byl spuštěn nový web, který je v provozu do dnes.
- na novém webu vznikly 2 nové služby - Klient a Vymáhání pohledávek. Cílem nových služeb bylo rozšířit působnost na služby v rámci celého oboru elektkromateriálu od výrobce až po posledního montážníka.

V letech 2015 a 2016 se firma snažila o propagaci nových služeb v rámci ČR a zároveň docházelo k "oťukávání" trhu na Slovensku. Díky získaným informacím a zkušenostem bylo v roce 2016 rozhodnuto o prozatimním ukončení zahraničních aktivit a firma se začala soustředit na přepracování a rozšíření svých služeb v rámci ČR.

2017 - Z důvodu nezájmu byla ukončena podpora služeb Klient a Vymáhání pohledávek. Vymáhání pohledávek ve stávající podobě bude zrušeno úplně. Služba Klient bude nahrazena zbrusu novým produktem, který již nebude omezen pouze oborem elektro, ale bude určen pro širokou podnikající veřejnost. Spuštění služby předběžně plánujeme na léto 2017.